MIJN ACCOUNT

Login

UW PRIVACY (AVG)

 

Voor een goede (beroeps) opleiding is het nodig dat wij, als docenten van De Smederij, een dossier aanleggen. Uw dossier kan aantekeningen bevatten over de achtergrond van uw voorgaande opleidingen, de voortgang van uw opleiding, uw scriptieonderwerp en eventuele gezondheidsgegevens indien aan de orde.

Wij registreren van deelnemers aan onze opleidingen, cursussen en workshops met name gegevens die te maken hebben met onze administratieve en fiscale verplichtingen, zoals naam, adres, woonplaats, email en bankgegevens.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
•  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en indien van toepassing medische gegevens;
•  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De hoofddocent van de opleiding (Pierre Rooymans) heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen en een jaarrekening kunnen maken. Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens m.b.t. uw opleiding zullen wij 5 jaar bewaren.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota en/of aanmeldingsbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens.

Uw naam, adres en woonplaats
Emailadres en telefoonnummer
Laatste 4 cijfers van uw bankrekening
De datum van aanmelding voor een cursus of opleiding
Een korte omschrijving van de opleiding, cursus of workshop
De kosten van de opleiding, cursus of workshop