GEVORDERDEN

FAMILIEOPSTELLINGEN

AANMELDENOPLEIDING WERKEN MET FAMILIEOPSTELLINGEN VOOR GEVORDERDEN: VIJF MODULES
Nadat je de opleiding Werken met familieopstellingen bij De Smederij of elders hebt gevolgd kun je je verder specialiseren in verschillende tweedaagse modules voor gevorderden. We bieden de volgende modules aan:

•  Relatie(problematiek) en familiedynamieken; Deel 2 verwacht begin 2025

•  Gezinssituaties en samengestelde gezinnen;  AANMELDEN

•  Werkproblematiek en familiesystemen; 2 okt 2024

•  Anerkennen was ist en professionaliseren van opstellingen;  AANMELDEN

•  Traumaverwerking en ziektes.  AANMELDEN

 

De modules zijn los van elkaar en in willekeurige volgorde te volgen.

HOMEPAGE_DE_SMEDERIJ5

MODULE RELATIE(PROBLEMATIEK) EN FAMILIEDYNAMIEKEN
Om een goede relatie te kunnen krijgen moet je loskomen van je ouders. Zonen moeten vooral de moeder (de eerste vrouw) loslaten, dochters moeten de vader (de eerste man) loslaten. Bovendien moeten ouders hun partner systemisch boven de kinderen stellen.

Dit alles gebeurt veelal niet, wat relatieproblemen tot gevolg heeft. Tijdens deze workshop gaan we dieper op deze thematieken in. Ook gaan we aan de slag met thema’s als:

•  hoe geraak je uit de verkeerde invloedsfeer van ouders;
•  hoe ga je om met beperkingen en begrenzingen in een relatie;
•  hoe kom je gezond uit een scheiding en hoe zit het met vervolgpartners;
•  relaties met en zonder binding;
•  en nog veel meer.

Ook jouw eigen thematiek komt tijdens één van de workshopdagen aan de orde en werken we uit in een (korte) opstelling.

MODULE GEZINSSITUATIES EN SAMENGESTELDE GEZINNEN 
De relatie tussen vader en moeder vormt de basis voor het gezin. Vader en moeder staan op de eerste plaats. Zij waren er ook eerder; Zij vormden eerst een paar, en pas daarna kwam er een gezin. De kinderen zijn een voortzetting en een vervulling van de relatie met elkaar. Kinderen voelen zich vrij wanneer ouders elkaar liefhebben. Als dat niet zo is, kunnen ze zich gevangen en onveilig voelen. Veel problemen in een gezin ontstaan door bijvoorbeeld scheidingen, agressie en geweld, competitie, problemen met moeder- en vaderschap en adoptie. In deze module kijken we wat je hieraan met opstellingen kunt doen.

Daarnaast kijken we naar de eigen dynamiek van samengestelde gezinnen. Wat zijn hierin de valkuilen? Hoe kan je je in een samengesteld gezin aan de systeemwetten houden? Wat zijn deze systeemwetten dan? Ook jouw thematiek komt tijdens één van de workshopdagen aan de orde en werken we uit in een (korte) opstelling.

MODULE WERKPROBLEMATIEK EN FAMILIESYSTEMEN
Families en organisaties zijn beide systemen waarin wij ons begeven. Twee systemen met elk hun eigen principes en wetmatigheden. Zo hoor je bij een organisatie als je presteert, terwijl je in je familie niet hoeft te presteren, helemaal niets hoeft te doen om erbij te horen. Je familielidmaatschap is een zijnstoestand, je organisatielidmaatschap is een actieve toestand. Zit je in je familie in de actie om je bestaansrecht te waarborgen, dan zit je meestal onbewust in het foute systeem. Het functioneren in de twee verschillende systemen kan tot de nodige verwarring leiden en ons onbewust in patronen gevangen houden. Zaak is om het familiesysteem en organisatiesysteem in ons te ontrafelen. Te kijken vanuit welke systeemprincipes we ´zijn´ en ´doen´. in deze module gaan we hiermee aan de slag. We kijken ook naar je eigen werk- en privépatronen.

MODULE TRAUMAVERWERKNG EN ZIEKTES
Je kunt een trauma hebben doordat je in je huidige leven een heftige ervaring hebt meegemaakt. Maar je kunt ook een trauma overnemen van je familie. Dat laatste doe je niet zomaar. Er moet ooit iets bij jou zijn gebeurd wat je niet verwerkt hebt, waardoor je dit trauma overneemt. Op die manier wordt aan je gevraagd die ervaring alsnog te verwerken.  Ziektes hebben meestal te maken met het niet kunnen overgeven aan dat wat er is. Ofwel: je bent niet bezig met ‘Anerkennen was ist’, met het accepteren van de geschiedenis van jezelf en die van je familie. In plaats daarvan vecht, vlucht of bevries je door wat er gebeurd is. Die reactie geeft een stressimpuls. Wordt een stressimpuls langdurig geactiveerd, dan  leidt dit tot ziekte. Je kunt nu eenmaal niet tegen de geschiedenis vechten… Deze twee cursusdagen gaan we aan de slag met trauma’s en ziektes. Je kunt de ziektes en trauma’s van jou en je familie inbrengen tijdens de cursus.

OPLEIDINGSDUUR:
Elke losse module duurt twee dagen
De modules kennen geen examen.

KOSTEN:
De kosten bedragen € 425,- per module. Je kunt dit bedrag in twee delen betalen.

DATA
Bekijk hier de DATA waarop de lessen gegeven worden.

ERKENNING:
Deze opleiding is geaccrediteerd door CRKBO en BATC en erkend door CAT en CAT-Vergoedbaar.

TOELATING:
Voor het volgen van de Opleidingsmodules Werken met familieopstellingen voor gevorderden moet je eerst de basisopleiding Werken met familieopstellingen bij De Smederij of elders hebben afgerond.

HOMEPAGE_DE_SMEDERIJ6

ONZE OPLEIDINGEN

WORKSHOPS & REIZEN