13 nov: Opleiding Werken met Groepen (nog 2 plekken vrij)

Tijdens deze opleiding leer je je af te stemmen op groepen en je je te presenteren dat niet alleen de lesstof helder en begrijpelijk overkomt, maar dat wat je zegt voor de groep ook direct voelbaar is. Dat houdt in dat je niet vanuit je hoofd een verhaal vertelt om kennis over te brengen. Wat je overbrengt heb je doorleefd, doorvoeld. Je lesstof ben je zelf, die heb je je eigen gemaakt. Vanuit je hart, je eigen essentie, je eigen ervaring breng je die lesstof over. Je eigen bewustzijnsgroei en de aanpak van je problemen vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Pas als je je eigen problemen oppakt en verwerkt kan je de ander de handreiking geven dat ook te doen. Bij een doordeweekse les zijn de tijden 19.30 – 22.00 anders van 10.00 tot 17.00

Wissen

Details

Dag 1 13/11/2020

Dag 2 26/11/2020

Dag 3 11/12/2020

Dag 4 16/01/2021

Dag 5 21/01/2021

Dag 6 27/02/2021

Dag 7 04/03/2021

Dag 8 13/03/2021

Dag 9 26/03/2021

Dag 10

Begintijd: 10:00

Eindtijd: 17:00